Nyilatkozat-minta elálláshoz

Az elállás joga

Fogyasztónak a Ptk.8:1.§ 1.bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A fogyasztó a szerződés megkötése előtt visszavonhatja ajánlatát, mely az ajánlati kötöttségét megszünteti.

A fogyasztónak a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között is van elállási joga.

Miután a terméket átvette, a Megrendelő a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az egyértelműen megfogalmazott elállási nyilatkozat eljuttatható elektronikus levélben: ortflexb@gmail.com . Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik.

Az elállási jogot határidőben érvényesnek tekintjük, ha az Ön nyilatkozata a 14 napos határidőn belül érkezik.

A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően emailben igazolja vissza tudomásul véve, hogy az megérkezett.

Az átvett terméktől való elállás joga a Megrendelőt csak akkor illeti meg, ha a termék használatba véve nem volt, viselés nyomai nem látszódhatnak.

Az átvett termékre vonatkozó elállási nyilatkozatban kérjük feltüntetni: a megrendelő nevét, a megrendelés számát, a megrendeléssel kapcsolatban kiállított számla számát, valamint azt a számlaszámot, amelyre a visszaküldött termék vételárát kéri visszautalni illetve postai csekken kért visszafizetés esetén a pontos visszaküldési címet.

A termék visszaküldési címe: 7851 Drávaszabolcs, Külterület 113.

Az Ortflexbett Kft, utánvétes, vagy portós  postai küldeményt nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, olyan módon lehetséges, amilyen módon Ön fizetett az áru átvétele előtt.

Az Ortflexbett Kft a Megrendelő által kifizetett összeget-a számlán lévő termék fogyasztói árát és a számlán feltüntetett szállítási díjat a 45/2014.(II.26) Korm.rendelet 22.§-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a termék visszaküldését követő 14 napon belül téríti vissza. A termék 14 napon belüli  visszaküldését a Megrendelő kétséget kizáróan köteles igazolni.

A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, azonban ezen felül egyéb költség nem terheli, de az Ortflexbett Kft követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha a terméket a lakásában próbálgatta és ezt követően áll el a szerződéstől, akkor az ilyen, még nem használatba vett terméket eredeti dobozában visszakapva teljes értékűnek minősítjük és a termék teljes árát térítjük vissza. Ha azonban a Megrendelő a terméket használatba vette és ennek bármilyen látható nyoma látszik a terméken, a visszaküldött terméket értékcsökkentként minősítjük, mely értékcsökkenésért a Megrendelő a felelős. Az utcai hordás nyomait tükröző terméket 70%-ban tekintjük értékcsökkentnek, ezért a termék megvizsgálását követően a termék eredeti vételárának 30%-át térítjük vissza, melyet a Korm.rendelet 25.§-a alapján előzetes megállapodásként Megrendelő elfogadottnak tekint.

A termék megvizsgálásakor azt állapítjuk meg, hogy a termék volt-e utcai használatban vagy sem.

Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi esetben

-Ha Megrendelő saját, kifejezett kérésére egyéni megrendelésben meghatározott részletek szerint gyártat terméket saját használat céljára, és ezekben a részletekben és az árban kifejezetten és előzetesen megegyeztek, és a vállalkozás megkezdte ezen részletek szerint a termék előállítását az elállási jog nem gyakorolható. Ilyenek az egyéni méretre készített cipők, talpbetétek, papucsok, melyeket Megrendelő a honlapon kínált modellek alapul vételével választott.

 

Ide kattintva letöltheti az ellállási űrlap mintánkat.


 

Termék Ízelítő

Talpbetéteink